0488 214 1 500

BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvuru sırasında aşağıdaki evrakların eksiksiz bir şekilde MSM’ye ulaştırılması gerekmektedir.

  • Kimlik Fotokopisi
  • Aday Başvuru Formu
  • Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi
  • İskele Kurulum Elemanı başvurusu yapılacak ise; sağlık raporu ve/veya yüksekte çalışabileceğine ilişkin rapor.
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü başvurusu yapılacak ise; Sürücü belgesi, Psikoteknik Test Raporu, SRC 5 mesleki yeterlilik belgesi, Adli Sicil Kaydı
  • Servis Aracı Şoförü başvurusu yapılacak ise; Sürücü belgesi, Psikoteknik Test Raporu, Adli Sicil Kaydı, SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi
  • Taksi Şoförü başvurusu yapılacak ise; Sürücü belgesi, Psikoteknik Test Raporu, Adli Sicil Kaydı
  • Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü başvurusu yapılacak ise; Sürücü belgesi, Psikoteknik Test Raporu, Adli Sicil Kaydı

KESİN BAŞVURU: Ön kaydı alınan kişinin başvurusu, incelenerek ilgili programa göre yeterliliğine karar verilir. Başvuru şartları sağlanıyorsa belgelendirme programına kabul edilir. Kesin başvurunun alınabilmesi için, ilgili programda belirtilen gerekli evrakların tamamlanması ve sınav öncesinde ücret tarifesinde belirtilen ücretin MSM hesabına yatırılıp dekontun MSM’ye iletilmesi gerekmektedir.

Aday başvurusuna ilişkin dekont, Başvuru Formu, Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi ve başvurusunu yaptığı meslekte isteniliyorsa diğer evraklarıMSM’ye ulaştırmalıdır.

Sınav takviminin takibi aday sorumluluğundadır.

Başvuru formuna yazılan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur.

Aday MSM tarafından gönderilen SMS’leri bildirim niteliğinde kabul edip takip etmelidir

 

MSM her adayı tek tek arayarak sınav takvimini duyurmakla yükümlü değildir. İnternet sitesi ilanı ve gönderilen SMS’ler ile gerekli bilgilendirmeleri yapar.