0488 214 1 500
VİZYON

MSM olarak, TS EN ISO/IEC 17024, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz yönetmeliklere göre; sürekli kendimizi yenileyerek, sektörlerin belirlediği kalifiye elemanlarla birlikte çalışarak, söz verilen zaman içerisinde müşterilerimize istediğini sunmak, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmayı amaçlıyoruz.

KALİTE MİSYON:

Yetkin olduğumuz personel belgelendirme hizmetinin MSM kurum ve personeli tarafından yüksek kalitede sunulması adına, müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda bilgi ve birikimlerimizi çağdaş ve en son teknolojileri kullanarak gizlilik ve tarafsızlığı her zaman göz önünde bulundurarak, zamanında ve istenilen kalitede sınav ve belgelendirme yaparak, rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelimize, dürüst ve etik kurallar çerçevesinde müşteri odaklı çalışıp, yenilikçi fikirler üreterek sürekli gelişmeyi hedefleyen yapı oluşturacağız.

KALİTE POLİTİKASI:

 MSM’nin vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak talepleri zamanında karşılayacağımızı,

 MSM, tüm politika ve prosedürlerini yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamayı, personel belgelendirme hizmetimizi mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunmayı,

MSM olarak tüm personelimizin standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vermeyi

 Ölçme, değerlendirme faaliyetlerinin konusunda uzman eğitimli personel tarafından yerine getirilmesini ve değerlendiriciler arasında tutarlığı sağlamayı,

 Ölçme ve değerlendirmenin ilgili ulusal yeterliliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak adına gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeyi,

 Tüm faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat edeceğini

 Belgelendirme sürecinin olumsuz yönde etkileyecek ve sürece zarar verecek risklerin önüne geçmek için risk analizinde riskleri devamlı değerlendirip, riskin önüne geçeceğini

 TS EN ISO/IEC 17024 standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunacağız.

 Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, MSM’ de yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metot geliştirmeyi,

 Hizmet odaklı anlayışımızla, uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı,

 İtiraz ve şikâyetlerin en alt seviyede kalması için sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstermeyi,

 Hizmet sunan personelimizin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri almayı,

 Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunmayı

 TS EN ISO/IEC 17024 standartlarının göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

MSM Müdürler Kurulu Başkanı Ahmet KAYA