0488 214 1 500

MSM Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Sınav ve Belgelendirme Ltd. Şti. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından, TS EN ISO / IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardı ‘ nda akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, sınav ve belgelendirme faaliyetleri alanında yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

MSM tek sektör 15 yeterlilikle başladığı belgelendirme ve sınav hizmetine¸ 2020 yılı itibari ile kapsamını genişleterek 5 sektör 20 yeterlilik ekleyerek toplamda 6 sektör 35 yeterlilikte belgelendirme ve sınav yapma yetkisini alarak büyümüştür.

Kuruluş yılından itibaren MYK mevzuatına uygun, bağımsız, güvenilir, tüm taraflara eşit mesafede duran, gizlilik ve hakların korunmasına saygılı ve adil olma ilkelerine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile sınav ve belgelendirme hizmetlerini sunuyoruz.