0488 214 1 500

 

TS EN ISO/IEC 17024 standardı, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, MSM, belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm MSM çalışanlarına gerçekleştirilen iç eğitimlerle iletilmektedir.

 

MSMüst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, “Personel Gizlilik, Tarafsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır. MSM’nin sunmuş olduğu hizmetlerden ve belgelendiren kişiler ile arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

Ayrıca, MSM Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü “Yönetim Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde kamuya yayınlamaktadır.

 

 

MSM Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Sınav ve Belgelendirme Adına

Ahmet KAYA

Müdürler Kurulu Başkanı

09.02.2019